Ondertoezichtstelling minderjarig kind

De ontwikkeling van uw minderjarig kind kan door problemen in uw gezin in gevaar komen. Uw kind kan dan onder toezicht worden gesteld. Een gezinsvoogd begeleidt uw kind en helpt bij het oplossen van de problemen.

Aanvraag ondertoezichtstelling kind

Bij opvoedproblemen krijgt u meestal eerst te maken met lokale hulp die de gemeente organiseert. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling kan uw gezin ook te maken krijgen met Veilig Thuis. Veilig Thuis of een instelling voor jeugdhulp helpt uw gezin. Zo mogelijk krijgt u ook ondersteuning door het sociale netwerk, om de problemen vrijwillig op te lossen.

Heeft de vrijwillige hulp geen effect gehad of wilt u of uw kind de hulpverlening niet accepteren? Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek instellen. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. Is dit het geval, dan vraagt de raad de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen. U kunt zich verweren tegen het verzoek van de Raad.

Beslissing kinderrechter ondertoezichtstelling

Tijdens een zitting vraagt de kinderrechter uw mening over de ondertoezichtstelling (ots). Als uw kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter het kind horen.  Dit is niet verplicht.

Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een ots die de kinderrechter oplegt.

Hulp van gezinsvoogd

Als de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt u een gezinsvoogd toegewezen vanuit een gecertificeerde instelling. De gezinsvoogd begeleidt uw kind en helpt u bij het oplossen van de problemen.

U moet de hulp en ondersteuning van een gezinsvoogd bij de opvoeding van uw kind accepteren. Maar u houdt wel het gezag over uw kind. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. De gezinsvoogd gaat u daarbij verplicht begeleiden. Het doel van de ots is dat u na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan opnemen.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang uw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens ots

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Maar soms is het voor uw kind beter dat hij ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. De gezinsvoogd vraagt dan de kinderrechter om toestemming om het kind uit huis te plaatsen.

Loopt uw kind onmiddellijk gevaar binnen uw gezin, dan moet uw kind snel uit huis worden geplaatst. De kinderrechter kan dan op verzoek van de raad een voorlopige ots uitspreken. De kinderrechter machtigt een gecertificeerde instelling om het kind uit huis te plaatsen. Een uithuisplaatsing is meestal voor de duur van de OTS, maximaal 12 maanden.

Indien u voldoet aan de voorwaarden gesteld door de jeugdinstelling dan kan er gewerkt worden aan een spoedige terugkeer van de kinderen.

Scroll naar top