Wat is ouderlijk gezag?

Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U heeft vrijwel altijd een onderhoudsplicht waardoor u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen. Ook beheert u het geld en spullen van het kind en bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Voor kinderen geboren staande een huwelijk staat het ouderlijk gezag vast. Beide ouders hebben dan het ouderlijk gezag, dat wordt genoemd gezamenlijk gezag.

Kinderen geboren uit een relatie heeft moeder het gezag. Vader kan het gezag verkrijgen door het aanvragen van gezag door het invullen van een formulier aanvragen gezamenlijk gezag.

Ingeval geen medewerking kan er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank.

Op een uittreksel uit het gezagsregister staan de gezagsgegevens. Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

Scroll naar top