Sociale Zekerheid

Arslan Advocatuur heeft aantoonbaar ervaring en expertise op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Wij kunnen u optimaal bijstaan omtrent uw probleem met de sociale zekerheid. Wordt een uitkering geweigerd, ingetrokken of krijgt u een maatregel of een verplichting opgelegd waar u het niet mee eens bent, dan kunnen wij u bijstaan in een bezwaarproedure of beroepsprocedure.

Het indienen van bezwaar en/of beroep is aan wettelijke termijnen gebonden. Het is van groot belang dat u tijdig contact opneemt, zodat binnen de termijn maatregelen genomen kunnen worden.

Arslan kan u bijstaan op het gebied van:

  • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Wajong
  • Kinderbijslag
Scroll naar top